Vážený klient,

dovoľujeme si Vám v tejto dobe ponúknuť zakúpenie veľmi výhodného garantovaného KREDITU pre Vaše budúce odvozy, napríklad pre Bratislava – letisko Viedeň, letisko Budapešť, letisko Praha, alebo späť (prípadne iná destinácia).

Vzhľadom na prebiehajúcu “PANDÉMIU” korona vírusu a momentálneho výpadku odvozov, by sme radi takouto formou na jednej strane zvýhodnili v budúcnosti možnosť Vašej prepravy a na druhej by sme dokázali jednoduchšie preklenúť pre nás toto zhoršené obdobie.

Zakúpený KREDIT je preto garantovaný, pretože sa na neho neviaže žiadne časové obdobie a môžete ho v budúcnosti využiť hocikedy. Zároveň Vám vieme našim dlhodobým pôsobením na trhu (spolu s partnerskými vodičmi) Vaše požiadavky vždy naplniť.

Za team SCHWECHAT-TAXI.SK spoločnosť Onlinetaxi.sk s.r.o.

V prípade záujmu prosím vypíšte nižšie uvedený “Formulár na OBJEDNANIE KREDITU” na základe ktorého Vám vystavíme faktúru.

_____