Jedným z najčastejších spôsobov platby je platba v hotovosti. Vydanie potvrdenia o úhrade je naša povinnosť a samozrejmosť.